فرش کلاریس یکی جدید ترین و خاص ترین انواع فرش در بازار است - سفارشی بودن رنگ و طرح بزرگترین مزیت فرش های کلاریس است