فرش ماشینی کلاسیک - طرح های کلاسیک ایرانی از فرش کاشان، فرش اصفهان، فرش تبریز، فرش کرمان |  فرش 1500 شانه ، 1200 شانه ، 1000 شانه،  700 شانه در ابعاد مختلف