3086


ویژگی های کلی

  • نوع نخ: پلی پروپلین BFC
  • شانه: 500 شانه
  • تراکم: 1500
  • پایل خاب: 9
  • سایز: 50*70 -50*80 -50*100 -70*100 - 1/5*1- 1*1 -1/5*1/51 - 2/25*1/5 -3*2 -3/5*2/5 - 4*3
  • نوع دستگاه: HCI


تست دکوراسیون

گبه 500 شانه