هالیدی


ویژگی های کلی

  • نوع نخ:
  • شانه:
  • تراکم:
  • پایل خاب:
  • سایز:
  • نوع دستگاه:


تست دکوراسیون

فرش 1200 شانه